Welkom bij Vlijmen vroeger

vlijm

Een site met oude foto's van de voormalige gemeente Vlijmen

Gemaakt door Luc Alosery

Heeft u nog oude foto's van Vlijmen of Vlijmennaren die u wilt delen met anderen? mail dan naar Luc Alosery

v1

Vlijmen

Aanvankelijk leefden de Vlijmenaren vooral van de schapenteelt, maar later kwamen daar ook andere agrarische bezigheden bij. Tot in de twintigste eeuw bleef de landbouw voor Vlijmen duidelijk het voornaamste bestaansmiddel. Onder de geteelde gewassen nam de hop een belangrijke plaats in, maar al kort na 1900 verloor dit product haar positie als gevolg van een daling van zowel prijs als kwaliteit van de hopbellen, Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog haalde de hopoogst amper  20% van wat er in 1900 werd verbouwd. In het kader van de crisis in de jaren 30 opgestarte experimenten om de hopteelt nieuw leven in te blazen liepen op niets uit. De Tweede Wereldoorlog betekende de definitieve doodsteek voor het ooit voor de streek zo belangrijke gewas. Binnen de veeteelt was het pluimvee het sterkste segment. De varkenshouderij was relatief  onbelangrijk. Dat het aantal varkens in de twintigste eeuw sterk afnam kwam waarschijnlijk vooral doordat  het aantal huishoudens dat "een varken achter het huis had" verminderde.  Globaal was de verdeling 30%  bouwland, 65% grasland, 5% tuinbouw.  Hoewel de bekendezeventiende-eeuwse  calvanistische theoloog Gisbertus  Voetius in Vlijmen preekte,  bleef het dorp toch overwegend katholiek. Dit was vooral een gevolg van de  inspanningen van de norbertijnen van Berne. In de provincialealmanak van 1955 stonden de namen van de gemeenteraadsleden opgesomd met als toevoeging  "allen KVP ". in 1960 was ruim 90% van de Vlijmense bevolking katholiek.

Bron: Streekarchief land van heusden en altena.

v1